Privacyverklaring Kolo Kevin

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kolo Kevin verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Zoals voor-en achternaam, e-mailadres of telefoonnummer.

Om je zo goed mogelijk te helpen met onze stylingadviezen kunnen wij ook vragen naar adresgegevens, leeftijd, beroep en of andere vragen die nodig zijn om een zo goed mogelijk beeld van je te krijgen die staan vermeld bij onze intake. Zoals voorkeuren kledingstijlen of kleuren 

Bewaartermijn

Kolo Kevin zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen niet met derden

Kolo Kevin verstrekt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze stylingadviezen en de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Op het gebruik van websites van derden kan een ander

privacybeleid van toepassing zijn. Het hier beschreven privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de website of dienstverlening van Kolo Kevin zijn verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites van derden.

Beveiliging

Kolo Kevin neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de ISO 27001 uitgevoerd. De Verklaring van Toepasselijkheid is vrij opvraagbaar.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat betrokkenen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Maak hiervoor een afspraak als je deze wilt inzien. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren, meenemen of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Kolo Kevin gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

TERMEN EN VOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden Overeenkomst (de “Overeenkomst”) is van toepassing op uw gebruik van deze website, www.kolokevin.com (de “Website”), het Kolo Kevin aanbod van(“Bedrijfsnaam”) van producten voor aankoop op deze Website, of uw aankoop van producten die beschikbaar zijn op deze website. Deze Overeenkomst omvat, en omvat door deze verwijzing, het beleid en de richtlijnen waarnaar hieronder wordt verwezen. Kolo Kevin behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te herzien door eventuele wijzigingen of een herziene Overeenkomst op deze Website te plaatsen. Kolo Kevin zal u erop wijzen dat er wijzigingen of herzieningen zijn aangebracht door bovenaan deze Overeenkomst de datum aan te geven waarop deze voor het laatst is herzien. De gewijzigde of herziene Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op deze Website is geplaatst. Uw gebruik van de Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen of van een herziene Overeenkomst houdt in dat u dergelijke wijzigingen of herzieningen accepteert. Kolo Kevin moedigt u aan om deze Overeenkomst te lezen wanneer u de Website bezoekt om er zeker van te zijn dat u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website begrijpt. Deze Overeenkomst verandert op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere schriftelijke overeenkomst die u mogelijk heeft met Kolo Kevin voor andere producten of diensten. Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst (inclusief eventuele beleidsregels of richtlijnen waarnaar wordt verwezen), beëindig dan onmiddellijk uw gebruik van de Website. Als u deze overeenkomst wilt afdrukken, klikt u op de knop Afdrukken op de werkbalk van uw browser.

I. PRODUCTEN

Aanbiedingsvoorwaarden. Deze Website biedt bepaalde producten te koop aan (de “Producten”). Door een bestelling van Producten via deze Website te plaatsen, gaat u akkoord met de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. 

Klantverzoek: Tenzij u onze externe callcenter vertegenwoordigers of Kolo Kevin-melden voor verkopers, terwijl zij u bellen, op de hoogte stelt van uw wens om zich af te verdere directe bedrijfscommunicatie en verzoeken, gaat u ermee akkoord verdere e-mails en telefoontjes te blijven ontvangen. verzoeken Kolo Kevin en zijn aangewezen interne of externe oproep team(s).  

Afmeldprocedure: We bieden 3 eenvoudige manieren om u af te melden voor toekomstige verzoeken. 1. U kunt de afmeldingslink gebruiken die u vindt in elke e-mail verzoek die u mogelijk ontvangt. 2. U kunt er ook voor kiezen om u af te melden door uw e-mailadres te sturen naar: infokolokevin@gmail.com. 

3. U kunt een schriftelijk verzoek richten aan Kolo Kevin. 

Eigendomsrechten. Kolo Kevin heeft eigendomsrechten en handelsgeheimen op de Producten. U mag geen enkel Product dat door Kolo Kevin is vervaardigd en/of gedistribueerd, kopiëren, reproduceren, doorverkopen of opnieuw distribueren. Kolo Kevin heeft ook rechten op alle handelsmerken en trade dress en specifieke lay-outs van deze webpagina, inclusief calls-to-action, tekstplaatsing, afbeeldingen en andere informatie.

Btw. Als u Producten koopt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele toepasselijke omzetbelasting.

II. WEBSITE-

inhoud; Intellectueel eigendom; Links van derden. Naast het beschikbaar stellen van Producten, biedt deze Website ook informatie en marketingmateriaal aan. Deze Website biedt ook informatie, zowel direct als via indirecte links naar websites van derden, over voedings- en voedingssupplementen. Kolo Kevin creëert niet altijd de informatie die op deze Website wordt aangeboden; in plaats daarvan wordt de informatie vaak uit andere bronnen verzameld. Voor zover Kolo Kevin de inhoud op deze website maakt, wordt dergelijke inhoud beschermd door intellectuele eigendomswetten van India, buitenlandse naties en internationale instanties. Ongeautoriseerd gebruik van het materiaal kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en/of andere wetten. U erkent dat uw gebruik van de inhoud op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. Eventuele links naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Kolo Kevin onderschrijft de inhoud op dergelijke websites van derden niet. Kolo Kevin  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of enige schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot of het vertrouwen op deze websites van derden. Als u doorlinkt naar websites van derden, doet u dit op eigen risico. 

Gebruik van de website; Kolo Kevin is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website door wie dan ook. U zult de Website niet voor illegale doeleinden gebruiken. U zult (1) zich houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving bij uw gebruik van de Website (inclusief wetten met betrekking tot intellectueel eigendom), (2) het gebruik en genot van de Website niet verstoren of verstoren door andere gebruikers, (3) geen materiaal op de website doorverkopen, (4) zich niet direct of indirect bezighouden met het verzenden van “spam”, kettingbrieven, junk mail of enige andere vorm van ongevraagde communicatie, en (5) niet belasteren, andere gebruikers van de website licentie lastigvallen, misbruiken of verstoren

. Door deze website te gebruiken, krijgt u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de inhoud en materialen op de website te gebruiken in verband met uw normale, niet-commerciële gebruik van de website. U mag dergelijke inhoud of informatie niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren of afgeleide werken maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kolo Kevin of de toepasselijke derde partij (als inhoud van derden in het geding is).

posten. Door inhoud op de Website te plaatsen, op te slaan of te verzenden, verleent u Kolo Kevin hierbij een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royalty vrij, toewijsbaar recht en licentie om te gebruiken, kopiëren, weergeven, uitvoeren, afgeleide werken te maken van, dergelijke inhoud in welke vorm dan ook, in alle nu bekende of hierna gecreëerde media, waar ook ter wereld, distribueren, laten distribueren, verzenden en toewijzen. Kolo Kevin heeft niet de mogelijkheid om de aard van de door gebruikers gegenereerde inhoud die via de Website wordt aangeboden, te controleren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Website en alle inhoud die u plaatst. Kolo Kevin is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit berichten van of interacties tussen gebruikers. Kolo Kevin behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om interacties tussen en tussen gebruikers van de website te controleren en om alle inhoud te verwijderen die Kolo Kevin  verwerpelijk acht, naar eigen goeddunken van Muscle UP Nutrition. 

III. AFWIJZING VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF PRODUCTEN IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN PRODUCTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. Kolo Kevin WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEEN INBREUK MET BETREKKING TOT WEBSITE OF DE PRODUCTEN GEBRUIK VAN DE INHOUD OF PRODUCTEN VAN DE WEBSITE. (“PRODUCTEN” OMVATTEN PROEFPRODUCTEN.)

ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE,Kolo Kevin  GEEFT GEEN GARANTIE:

DAT DE INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG OF TIJDIG IS.

DAT DE LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN NAAR INFORMATIE DIE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG OF TIJDIG IS.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN DEZE WEBSITE ZAL ENIGE GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. 

MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF DIE DEFECTEN IN PRODUCTEN ZULLEN WORDEN VERHOOGD. 

MET BETREKKING TOT ALLE PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE GEKOCHT OF VERKREGEN ZIJN.

IN SOMMIGE JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NS. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kolo Kevin VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID, EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID, IN DE WET, IN EVENWICHT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN PRODUCTEN EN/OF VOOR ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST IS UITSLUITEND BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U BETAALDE, MINDER EN BEHANDELING VAN PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GEKOCHT.

Kolo Kevin IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE PRODUCTEN OP ENIGE WIJZE, MET INBEGRIP VAN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT (1) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE INHOUD VAN DE WEBSITE TE GEBRUIKEN; (2) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF INHOUD; (3) VIA DE WEBSITE GEKOCHTE OF VERKREGEN PRODUCTEN OF TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEVOERD; OF (4) EVENTUELE WINST VERLIES DIE U BEWEERT.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

V. VRIJWARING

U zult vrijwaren, schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren Kolo Kevin, en al zijn contractanten, agenten, werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en rechtverkrijgenden van alle aansprakelijkheden, claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaten ‘ vergoedingen en onkosten van derden met betrekking tot of voortvloeiend uit (1) deze Overeenkomst of de schending van uw garanties, verklaringen en verplichtingen onder deze Overeenkomst; (2) de inhoud van de website of uw gebruik van de inhoud van de website; (3) de Producten of uw gebruik van de Producten (inclusief Proefproducten); (4) enig intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht van een persoon of entiteit; (5) uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst; of (6) alle informatie of gegevens die u aan Kolo Kevin hebt verstrekt. Wanneer Kolo Kevin wordt bedreigd met een rechtszaak of vervolgd wordt door een derde partij, kan Kolo Kevin schriftelijke garanties van u vragen met betrekking tot uw belofte om schadeloos te stellen Kolo Kevin; uw verzuim om dergelijke garanties te bieden, kan door Kolo Kevin worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst. Kolo Kevin heeft het recht om deel te nemen aan elke verdediging door u van een claim van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de inhoud of producten van de Website, met de raadsman van Kolo Kevin naar keuze op zijn kosten. Kolo Kevin zal op uw verzoek en op uw kosten redelijkerwijs meewerken aan enige verdediging door u van een claim van een derde partij. U bent als enige verantwoordelijk om Kolo Kevin te verdedigen tegen elke claim, maar u moet Kolo Kevin voorafgaande schriftelijke toestemming hebben met betrekking tot een gerelateerde schikking. De voorwaarden van deze bepaling blijven van kracht na beëindiging of annulering van deze Overeenkomst of uw gebruik van de Website of Producten.

VI. PRIVACY

Kolo Kevin gelooft sterk in het beschermen van de privacy van gebruikers en het verstrekken van informatie over het gebruik van gegevens door Muscle UP Nutrition. Raadpleeg het van Kolo Kevin privacybeleid, hierin opgenomen door middel van verwijzing, dat op de website is geplaatst.

VI. GEBONDEN OVEREENKOMST

Door deze Website te gebruiken of Producten te bestellen, erkent u dat u deze Overeenkomst en alle voorwaarden op deze Website hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. 

VIII. ALGEMEEN

Overmacht. Kolo Kevin wordt niet geacht in gebreke te zijn hieronder of verantwoordelijk te worden gehouden voor enige stopzetting, onderbreking of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen hieronder als gevolg van aardbeving, overstroming, brand, storm, natuurramp, overmacht, oorlog, terrorisme, gewapend conflict, staking, uitsluiting of boycot.

Beëindiging van de operatie. Kolo Kevin kan op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de werking van de Website en de distributie van de Producten staken.

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen u en Kolo Kevin en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het hierin vervatte onderwerp.

Effect van ontheffing. Het nalaten van Kolo Kevin om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Overeenkomst blijven van kracht. volle kracht en effect.

Toepasselijk recht; Jurisdictie. Deze Website is afkomstig uit Eindhoven, Nederland. Op deze Overeenkomst is het recht van de Staat [Noord-Brabant] van toepassing, ongeacht tegenstrijdige tegenstrijdige rechtsbeginselen. Noch u, noch Kolo Kevin zal een rechtszaak, procedure of claim beginnen of vervolgen om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, om schadevergoeding te vorderen wegens schending van of verzuim van deze Overeenkomst, of anderszins voortvloeiend uit of vanwege deze Overeenkomst, anders dan in rechtbanken gevestigd te Eindhoven. Door deze Website te gebruiken of Producten te bestellen, stemt u in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken in verband met enige actie, rechtszaak, procedure of claim die voortvloeit uit of op grond van deze Overeenkomst. U doet hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en alle gerelateerde documenten.

Statuut van beperking. U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel aangeeft, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of Producten of deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar na een dergelijke claim of rechtsvordering ontstaan ​​of voor altijd worden uitgesloten.

Afstand van rechten voor groepsvorderingen. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, DOET U HIERBIJ ONHERROEPELIJK AF VAN ALLE RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OM CLAIMS TE VERBINDEN MET DIE VAN ANDEREN IN DE VORM VAN EEN KLASSIEKE ACTIE OF EEN VERGELIJKBAAR PROCEDURELE APPARAAT. ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT, BETREKKING HEBBEN OP OF VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST MOETEN INDIVIDUEEL WORDEN BEVESTIGD.

Beëindiging. Kolo Kevin behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website te beëindigen als het naar eigen goeddunken redelijkerwijs van mening is dat u een van de voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden. Na beëindiging is het u niet toegestaan ​​de Website te gebruiken en kan Kolo Kevin , naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, openstaande bestellingen voor Producten annuleren. Indien uw toegang tot de Website wordt beëindigd,Kolo Kevin zich behoudt het recht voor om alle middelen uit te oefenen die zij nodig acht om ongeoorloofde toegang tot de Website te voorkomen. Deze Overeenkomst zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven, tenzij en totdat Kolo Kevin ervoor kiest, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming van u, om deze te beëindigen.

Huishoudelijk gebruik. Kolo Kevin verklaart niet dat de Website of Producten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten India. Gebruikers die de website van buiten India bezoeken, doen dit op eigen risico en op eigen initiatief en moeten alle verantwoordelijkheid dragen voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Opdracht. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst aan niemand overdragen. Kolo Kevin kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u overdragen.

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE TE BESTELLEN, GAAT U AKKOORD 

MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Begin met chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?